Osu! plays

Sweet rain

March 8, 2020 at 2:42 am by imhikarucat0 comment

Finally an FC

Lazer

March 5, 2020 at 2:00 am by imhikarucat0 comment

Drop frame + epilepsy city Rip all muh current skins. Where is muh taiko catcher

Được cái post screen đẹp. Chưa có replay system với lại hình như score là ppv2

Stream chiều thứ 6

February 8, 2020 at 2:37 am by imhikarucat0 comment

Đi mấy lần cycle hit mà stamina không đủ để pass khúc stream đầu tiên. Tự nhiên hôm nay acc thấp mà stamina cao pass được khúc đó. vậy là ez map pass

Cái này là đi nát như tương mà vẫn hơn lần pass trước

B rank FC

November 30, 2019 at 1:30 am by imhikarucat0 comment

LUL

© Copyright 2020 - Usablog