Author Archives: imhikarucat

I am speed

December 30, 2020 at 9:47 pm by imhikarucat0 comment

CTBack

November 25, 2020 at 7:45 pm by imhikarucat0 comment

Std top play of all time – 216pp

Getting ctb feels back – 183pp but only +14 overall pp

Filthy pp farming map – 184pp

Gaining PP is bacc

November 8, 2020 at 11:48 pm by imhikarucat0 comment

155pp

And 129pp

Kali SMG main

September 5, 2020 at 12:54 am by imhikarucat0 comment

Twitch Embed Changed

September 4, 2020 at 3:20 pm by imhikarucat0 comment

And it fucked up my embed
The announcement: https://discuss.dev.twitch.tv/t/twitch-embedded-player-updates-in-2020/23956
The new updated docs: https://dev.twitch.tv/docs/embed/video-and-clips/

New account, new fun

September 3, 2020 at 2:46 am by imhikarucat0 comment

11/10 would edit something like this again. Had a lot of fun making it.

Sweet rain

March 8, 2020 at 2:42 am by imhikarucat0 comment

Finally an FC

Lazer

March 5, 2020 at 2:00 am by imhikarucat0 comment

Drop frame + epilepsy city Rip all muh current skins. Where is muh taiko catcher

Được cái post screen đẹp. Chưa có replay system với lại hình như score là ppv2

Stream chiều thứ 6

February 8, 2020 at 2:37 am by imhikarucat0 comment

Đi mấy lần cycle hit mà stamina không đủ để pass khúc stream đầu tiên. Tự nhiên hôm nay acc thấp mà stamina cao pass được khúc đó. vậy là ez map pass

Cái này là đi nát như tương mà vẫn hơn lần pass trước

Mua lens mới

January 3, 2020 at 5:04 pm by imhikarucat0 comment

Đang phân vân giữa con Meike 24 1.8 manual cực kỳ nhỏ gọn nhưng phải lùi tới f4 mới nét ở cạnh với con Sigma 30 1.4 auto nên hơi bự, focus by wire nên chụp không vui lắm nhưng bù lại có eye af còn Meike cũng là eye af nhưng operator eye af LUL

© Copyright 2021 - Usablog