2020 January

Mua lens mới

January 3, 2020 at 5:04 pm by imhikarucat0 comment

Đang phân vân giữa con Meike 24 1.8 manual cực kỳ nhỏ gọn nhưng phải lùi tới f4 mới nét ở cạnh với con Sigma 30 1.4 auto nên hơi bự, focus by wire nên chụp không vui lắm nhưng bù lại có eye af còn Meike cũng là eye af nhưng operator eye af LUL

© Copyright 2020 - Usablog